No103紫妍望不穿的暧昧写真专辑39P紫妍爱尤物

No103紫妍望不穿的暧昧写真专辑39P紫妍爱尤物

四逆汤力能回先天之阳,阳气一回,津液复升,焦枯立润,故治之而愈。 寒毒藏于肌肤,至春变为温病。

吴鹤皋曰∶天地之道,阳常有余,阴常不足,人身亦然。周扬俊曰∶风既伤卫,则卫气疏,不能内护于营。

程郊倩曰∶痞虽虚邪,然表气入里,拂郁于心阳之分,寒亦成热矣。于散泻之中,犹寓调补之意。

是方也,干茄根、苍耳子、羌活、秦艽、防风、松节、萆、蚕砂,可以去风,亦可以去湿,风去则謇涩、拘挛之证除,湿去则不遂、不仁之患愈;当归、牛膝、杜仲、枸杞,所以养血,亦所以润燥,养血则手得血而能摄,足得血而能步,润燥则筋得血而能舒矣。凡遇患疟之人,于疟发之日清晨,用绵包裹塞于鼻中,男左、女右用之。

余于五行之中,独重水火,而其生克之妙用,又与世论不同∶世人皆曰水克火,而余独曰水养火;世人皆曰金生水,而余独曰水生金;世人皆曰土克水,而余独于水中补土;世人皆曰木克土,而余独升木以培土。 肺虚而益脾胃,乃虚则补其母也。

霍乱与吐泻有别,乃吐泻之久,亡其津液,手足抽掣而挥霍,眼目旋视而了乱也。为末,酒化胶为丸。

Leave a Reply