VOL021精灵可爱的妹子唐佳怡48P唐佳怡蜜桃社

VOL021精灵可爱的妹子唐佳怡48P唐佳怡蜜桃社

 但彼云脉乍紧则为寒邪盛,此云脉乍结则为痰气实也。云某草一束者,三两为正。

越人祗曰:一脉辄为十变,何以至十一数也?痉病而更胸满,里气壅也;卧不着席,反张甚也;脚挛急,劲急甚也;必齘齿,牙紧甚也。

今人多以麻、桂二汤,作春夏之禁药,其轻于畔经者,由其未明天道也。此条与『伤寒论』同。

程应旄曰:吐法从升,有发陈之义,故曰:春宜吐。天至秋则气降,物至秋则成实,实则宜下。

 师曰:或从汗出,或从呕吐,或从消渴,小便利数,或从便难,又被快药下利,重亡津液,故得之。若能兼见缓迟平脉,斯为阴阳相抱,荣卫相和,始名曰强。

若浮紧伤寒,沉紧冷痛,冷犯胃脘,谷气不行,故曰:有宿脉紧,头痛风寒,腹中有宿食不化也。至数者,如迟三至,数六至之至数是也。

Leave a Reply