Vol468嫩模奈沐子私房薄透上衣真空无内激凸朦胧肉丝秀翘臀诱惑写真67P奈沐子画语界

Vol468嫩模奈沐子私房薄透上衣真空无内激凸朦胧肉丝秀翘臀诱惑写真67P奈沐子画语界

水结宜下,故用甘遂、葶、杏、硝、黄等下之;痰结可消,故用黄连、栝蒌、半夏以消之。 又不汗,后服小促其间。

仲景立法,只在脉之体用上推求,不在脉之名目上分疏。 又云∶“脉浮数者,法当汗出愈。

少阴亦有反发热者,故仲景又于表剂中用附子,是固其渗也。又云∶“伤寒解半日许,复烦,脉浮数者,可更发汗,宜桂枝汤。

盖石膏泻胃脘之阳,服之则胃气不至于四肢,必手足厥逆;麻黄散卫外之阳,服之则血气不周于身,必筋惕肉。然必审其热在表,乃可用。

 岐伯曰∶“中于阴者,从臂始。甚至三阳合并病,是三面受敌矣,法在独取阳明。

自汗因心烦,其出微;遂漏因亡阳,故不止。此寒水、风水之异治也。

Leave a Reply