u罗汉凉子杏子全彩汉化

u罗汉凉子杏子全彩汉化

 结喉两旁动脉人迎穴∶夹车横骨中大迎穴,面前横骨陷中缺盆穴,脑下项骨三节为大椎,对腋处为柔内,两乳间为膻中,数处皆所必经,而夹车直骨尤为至要,头项清后仍揉夹车,毋使再积而已。人心中雖樂,時念三惡,則不而純樂,此天性也。

然山者,太陽也,上地之網,是其君也。肺居心上,干之上画也。

 是天當置汝,使眼息不死也。子可謂易示曉矣。

自可死獨苦極,善惡之壽當消息,詳之慎之,可無見咎。和與不和,以何為效乎?

西池先威以刑令怖,旋予汤液,两人持耳灌之,有顷,暴吐下,其病遽失,人咸惊为神。 非之無益,更相令過重。

各自該理其身,欲副太上之意,何時敢懈,恐失其宜。以吾文見下古之人,使其思之樂之,訣說小竟於此。

Leave a Reply